pasab01 pasab02

واحد فرآوری پساب

از دیگر واحدهای راه اندازی شده در شرکت سیمین تاک که جزء طرح های توسعه سیمین تاک می باشد واحد فرآوری پساب این شرکت است. باتوجه به اینکه مسئله پساب به عنوان یکی از معضلات همیشگی کارخانجات تولید کننده الکل بوده و عامل یکی از درگیرهای همیشگی آنها با سازمان حفاظت و محیط زیست است ، لذا فرآوری و دفع این پساب از اهمیت بسیار زیادی برخودار می باشد.ما با راه اندازی نخستین واحد فرآوری پساب کارخانجات تولید اتانول کشور در شرکت سیمین تاک مطابق با دانش فنی نوین این صنعت طراحی و ساخت این واحد را با بکارگیری پیشرفته ترین سیستم در جهت تغلیظ و فرآوری پساب با بهره گیری از توان فنی و تخصصی کارشناسان شرکت به انجام رساندیم. هزینه اجرایی این طرح در حدود 15 میلیارد ریال بود که درقالب طرح توسعه انجام شد و درتاریخ25/04/90 به بهره برداری رسید. از دیگر اهداف راه اندازی این واحدکاهش حجم پساب با استفاده از سیستم تغلیظ وفرآوری آن به دلیل دارا بودن درصد بالای پروتئین به عنوان خوراک دام و طیور مورد استفاده می باشد.