پلی اتیلین بادی

تولید انواع ظروف پلی اتیلن بادی از حجم 100 سی سی تا 20 لیتر جهت مصارف غذائی، داروئی و بهداشتی.